doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

17/05/2021 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. (środa) o godzinie 16.00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (od poz. 1 ul. Stefana Żeromskiego 4 do poz. 9 ul. Władysława Reymonta 75).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (od poz. 1 ul. Zaciszna do poz. 10 ul. Armii Krajowej 14).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (od poz. 1 ul. Michała Andriollego do poz. 10 ul. Zajęcza 5).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (od poz. 1 ul. Gabriela Narutowicza 51 do poz. 5 ul. Górecka).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na czas określony. (od poz. 1 ul. Marii Curie-Skłodowskiej do poz. 3 ul. Ługi).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Wiejska i ul. Majowa).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Otwock nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami, ozn. jako działka nr ew. 45/106 z obr. 134.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock. (tj. działki nr 12/7 z obr.239 i działki nr 12/9 z obr. 239 uregulowanej w KW WA1O/00042995/3).
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.