doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta

07/10/2020

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 08 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:30 przy ul. Armii Krajowej 4
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu (sala widowiskowa).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas określony (ul. Szczygla).
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Wiązowska).
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali usługowych: nr 1, nr 5, nr 9 znajdujących się w budynku położonym w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 29G i przeniesienie ich własności na rzecz Gminy Otwock w drodze umowy darowizny.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.