doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

16/05/2023 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Michała Elwiro Andriollego 20, 22).
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Komunardów).
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (10 pozycji - ul. Hugona Kołłątaja 2, ul. Władysława Stanisława Reymonta 22, ul. Wierchowa 13-15, ul. Józefa Poniatowskiego 13 i 15, ul. Adama Mickiewicza 12, ul. Marii Konopnickiej 9, ul. Jana Kilińskiego 30, ul. Jasna 23a, ul. Zaciszna).
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Generalskiej, ul. Smolnej).
  7. Omówienie i zaopiniowanie pisma nr WN.6845.39.2022 z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie wniosku Pani B.S.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.