doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

14/02/2023 14:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony. (ul. Zaciszna/Mickiewicza, ul. Władysława Stanisława Reymonta 77, ul. Szpitalna 1)
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (27 pozycji od ul. Marszałkowskiej 25,27,29 itd.)
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock. (ul. Żeromskiego 3A)
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Otwock.
  7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul. Marii Dąbrowskiej 17, stanowiącego własność Gminy Otwock.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.