doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

14/04/2021 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Warsztatowa).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Piaskowa).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony. ( ul. Zaciszna 34 i ul. W. Reymonta 79).
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, nr 5, nr 9 oraz udziałów w garażu,  znajdujących się w budynku położonym w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 29G stanowiących własności gminy Otwock.
  8. Rozpatrzenie pisma z dnia 16.03.2021 r. mieszkanki Otwocka p. H.K.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.