doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

06/02/2020 16:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock oznaczonej jako działka nr 12/13 z obr.239.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock oznaczonej jako działka nr 13/10 z obr.239.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (w likwidacji).
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.