Dofinansowanie do usuwania azbestu w Otwocku

Autor: Administrator serwisu

15/10/2019

otwock-fb-1200x1200px-azbest_logo.png

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że miasto Otwock otrzymało dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA OTWOCKA”.

Dzięki dotacji z terenu Otwocka do dnia 20 października br. zniknie ponad 120 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

Szczegóły zadania:

Usunięcie i unieszkodliwienie 121,70 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka w tym: demontaż płyt azbestowych z dachu z 1 gminnej nieruchomości oraz odbiór (bez demontażu) i unieszkodliwienie azbestu od ok. 60 właścicieli nieruchomości, którzy do końca sierpnia br. złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i oświadczenia o chęci uczestnictwa w Programie WFOSiGW.

 

Wartość całego zadania 35 256 zł

Wysokość dotacji 17 628,00 zł