DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Autor: Administrator serwisu

07/10/2019

Otwock-smog.png

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza dodatkowy termin naboru wniosków o dotacje dla mieszkańców Otwocka do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach na niskoemisyjne i bardziej ekologiczne.

 

Wnioski w dodatkowym naborze są przyjmowane od 10 do 16 października 2019 r. Wnioski można pobrać poniżej lub w Wydziale Ochrony Środowiska UM Otwocka (budynek C pokój nr 4). Wypełnione wnioski są przyjmowane w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Ważne informacje:

  • Data zakupu nowego źródła ciepła i materiałów nie może być wcześniejsza niż dzień podpisania umowy o udzielenie dotacji
  • Termin zakończenia przedsięwzięcia i złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji upływa w dniu 30 listopada 2019 r., z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 Regulaminu dotacji
  • Umowy zostaną podpisane z zakwalifikowanymi wnioskodawcami po zakończeniu naboru wniosków

 

Procedura i kolejność wykonywania poszczególnych działań jest następująca:

  • Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta Otwocka o udzielenie dotacji.
  • Podpisanie umowy o udzieleniu dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Prezydentem Miasta.
  • Wykonanie nowej instalacji i likwidacja starej.
  • Złożenie kompletnego wniosku do Prezydenta Miasta o wypłatę dotacji. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 listopada 2019 r. roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać:

 

- w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój 4

- pod numerem telefonu (022) 779-20-01 wew. 171, 172

- pisząc na adres e-mail: srodowisko@otwock.pl

 

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z Programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta.

Druk wniosku o udzielenie dotacji - załącznik do pobrania

Druk wniosku o wypłatę dotacji - załącznik do pobrania

Regulamin dotacji - załącznik