Dobry stan powietrza w Otwocku w dniu 21 lutego 2017 r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

21/02/2017

W dniu 21 lutego 2017r. w godzinach 9.00 - 10.00 stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 9 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 5,5 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako dobry.

Stan powietrza 21 lutego 2017