Doraźna Komisja Statutowa

Autor: Administrator serwisu

08/06/2016 17:00

Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej odbędzie się we wtorek dnia 14. 06. 2016r. o godz. 17:00, w budynku C pok. 5 A.

Proponowany porządek posiedzenia;

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zapoznanie członków Komisji z materiałem przygotowanym przez Pan Czesława Woszczyka dotyczącym historii otwockiego kuranta. Wybór tekstu do załącznika nr 3.

3. Odczytanie jednolitego tekstu roboczego Statutu Miasta Otwocka opracowanego przez Doraźną Komisję Statutową, wnoszenie ostatnich poprawek i uzupełnień przez członków Komisji.

4. Zatwierdzenie przez głosowanie opracowanego tekstu jednolitego Statutu Miasta Otwocka i przesłanie go do zaopiniowania Komisjom połączonym.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.