Dłużej zielone na Matejki

Autor: Gazeta Otwocka

21/11/2016

17 listopada, na skrzyżowaniu ulic Batorego i Matejki z ulica Karczewską wprowadzono nowy program sygnalizacji świetlnej.

Zakłada on wydłużenie pracy sygnału zielonego ulic podporządkowanych (Batorego, Matejki). Dla skręcających z ulicy Matejki w Karczewską (w kierunku Karczewa) sygnał zielony będzie się świecił przez 10 sekund dłużej. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawienie przejezdności w/w skrzyżowania.

Jednocześnie, jak informuje Zarzad Dróg Powiatowych prowadzone będa obserwacje przejezdności skrzyżowania.