Deklaracja

AKTUALNIE DOSTĘPNY WZÓR DEKLARACJI UWZGLĘDNIAJĄCY ZNIŻKI DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY ORAZ DLA OSÓB KOMPOSTUJĄCYCH ODPADY BIODEGRADOWALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU, OBOWIĄZUJĄCY OD 1.04.2021 r. DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ.

W PRZYPADKU KORZYSTANIA ZE ZNIŻKI DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY, KONIECZNE JEST DOŁĄCZENIE KSEROKOPII KARTY DUŻEJ RODZINY OD KAŻDEJ OSOBY, KTÓRA KORZYSTA ZE ZNIŻKI (np. w przypadku zgłoszenia 5 osób do zniżki z tytułu posiadania karty, konieczne jest załączenie 5 kserokopii kart).

Wzór deklaracji obowiązujący od 01.04.2021 r.

 

W PRZYPADKU SKŁADANIA KOREKTY DEKLARACJI ZA MIESIĄCE: STYCZEŃ, LUTY ORAZ MARZEC 2021 r. PROSIMY O KORZYSTANIE Z DRUKU DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCEGO DO DNIA 31.03.2021 r. DOSTĘPNEGO PONIŻEJ. STAWKA OPŁATY WYMIENIONA W PUNKCIE H DEKLARACJI WYNOSI 36 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC NATOMIAST KWOTA ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA WYNOSI 1 ZŁ

https://otwock.pl/container/artykul/wzor-deklaracji-2021-pdf.pdf

 

W PRZYPADKU SKŁADANIA KOREKTY DEKLARACJI ZA OKRES OBEJMUJĄCY CZAS PRZED 1.01.2021 r. PROSIMY O KORZYSTANIE Z DRUKU DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCEGO DO DNIA 31.12.2020 r. DOSTĘPNEGO PONIŻEJ. W PUNKCIE H DEKLARACJI OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI WYNOSI 31.50 (OPŁATA ZGODNIE ZE STAWKĄ OBOWIĄZUJĄCĄ DO DN. 31.12.2020 r.)

https://www.otwock.pl/container/wgo/wzor-deklaracja-2016-z-imionami-rodzicow-i-z-gwiazdkami-%28nr-tel-i-mail%29-na-strone-www.pdf

 

DEKLARACJE SKŁADAĆ NALEŻY POPRZEZ ZŁOŻENIE JEJ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE MIASTA, PRZESŁANIE JEJ POCZTĄ LUB POPRZEZ PROFIL ZAUFANY E-PUAP. DEKLARACJE PRZYSŁANE DROGĄ MAILOWĄ NIE SĄ AKCEPTOWANE.

 

KAŻDEGO MIESZKAŃCA OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ODPADÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ( t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 1439),

W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W PREPISÓW, DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH – OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA, W WYSOKOŚCI 144,00 ZŁ/OSOBA/MIESIĄC.