Doraźna Komisja Statutowa

Autor:

18/05/2016 18:15

posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej odbędzie się w poniedziałek  23 05. 2016r. o godz. 18:15, w budynku C pok. 5 A.

Porządek posiedzenia Doraźnej Komisji Statutowej:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Zapoznanie się z opinią prawną dotyczącą dalszej pracy Komisji nad tekstem jednolitym Statutu Miasta Otwocka i możliwości dokonywania korekty zmian już przegłosowanych na komisjach.

  3. Praca nad tekstem jednolitym Statutu Miasta Otwocka.

  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

  5. Zakończenie posiedzenia.