Doraźna Komisja Statutowa

Autor: Administrator serwisu

30/05/2016 17:30

że kolejne posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w piątek dnia  03 06. 2016r. o godz. 17:30, w budynku C pok. 5 A.

 Porządek posiedzenia Komisji Statutowej:

  1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Praca nad tekstem jednolitym Statutu Miasta Otwocka. (Pracę zakończyliśmy na § 26, który obecnie staje się § 21.  Proszę o zapoznanie się z dalszą częścią tekstu roboczego Statutu Miasta Otwocka, na którym obecnie pracujemy. Zgłoszone gotowe uwagi na komisji, przyspieszą zakończenie pracy nad tekstem jednolitym.)
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.