CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej


Adres:
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa
Telefon:
22 619-44-76
Strona www:
www.warszawa-praga.caritas.pl
E-mail:
warszawa-praga@caritas.pl

CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

 

Adres:

 

ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

 

Telefon:

 

22 619-44-76

 

Strona www:

 

CDWP.CARITAS.PL

 

E-mail:

 

warszawa-praga@caritas.pl

 

OSOBY FORMALNIE ZARZĄDZAJĄCE ORGANIZACJĄ:

 

KS. KAMIL JERZY CHOJNACKI - Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

POLA DZIAŁAŃ:

 

Sztuka i kultura

Sport, turystyka, rekreacja, hobby

Edukacja i wychowanie

Ochrona zdrowia

Usługi socjalne i pomoc społeczna

Ochrona środowiska

Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym Religia OCHRONA ZDROWIA

 

MISJA ORGANIZACJI – GŁÓWNE CELE:

 

Misja Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej to: "być głosem ubogich - usłyszeć, przyjąć jako własny i stać się tym głosem".

Celem jest działalności charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wpływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na celu godność każdej osoby ludzkiej.

 

DOŚWIADCZENIE I DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA:

 

CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO - PRASKIEJ OD 1992 ROKU,  PODCZAS SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ UTWORZYŁA SIEĆ

PLACÓWEK:

JADŁODAJNIE DLA UBOGICH

CENTRUM CHARYTATYWNO- OPIEKUŃCZE

DOMY DZIENNEGO POBYTU

CENTRA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

KATOLICKI OŚRODEK DLA OSÓB SPECJALNEJ TROSKI DOM SAMOTNEJ MATKI WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ STACJI OPIEKI MEDYCZNEJ PUNKT POMOCY SPECJALISTYCZNEJ MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY INTEGRACYJNY KLUB PRACY, SASKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ I SPOSOBY REALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ SĄ ZNANE I DOCENIANE PRZEZ ŚRODOWISKA LOKALNE, ZARÓWNO PRZEZ WŁADZE SAMORZĄDOWE JAK I TYCH, DO KTÓRYCH KIEROWANE SĄ TE WSZYSTKIE DZIAŁANIA - OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ.

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA I PROGRAMY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJĘ W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT:

 

PROGRAMY CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ WIELOLETNIE:

AKCJA KOLONIJNA - WYJAZD DZIECI I MŁODZIEŻY Z UBOGICH WIELODZIETNYCH RODZIN (DUŻEJ MIERZE BEZPŁATNIE) NA 14-DNIOWE TURNUSY KOLONIJNE W ATRAKCYJNYCH GÓRSKICH I NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCIACH.

W AKCJI BIORĄ UDZIAŁ WOLONTARIUSZE CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ.

AKCJA MIKOŁAJ - SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA 1.500 NAJUBOŻSZYCH DZIECI ORGANIZOWANE CO ROKU PRZEZ CARITAS DWP. WIELE ATRAKCJI, WYSTĘPÓW I ROZDANIE PREZENTÓW.

PROGRAM SKRZYDŁA - PROGRAM POMOCY MATERIALNEJ DLA UZDOLNIONYCH DZIECI Z RODZIN UBOGICH, WIELODZIETNYCH I NIEPEŁNYCH PROWADZONA OD 3 LAT PRZEZ CARITAS.

PROGRAM FEAD - DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE.

WYDAWANIE BEZPŁATNEJ ŻYWNOŚCI NA TERENIE KILKUDZIESIĘCIU PARAFII DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ.

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM - AKCJA PROWADZONA OD 1994 ROKU POLEGAJĄCA NA ROZPROWADZANIU ŚWIEC WIGILIJNYCH. UZYSKANE ŚRODKI ZE SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE ZOSTAJĄ NA POMOC DZIECIOM.

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA - PROWADZONA PRZEZ CARITAS DWP OD 1997 ROKU POLEGAJĄCA NA ROZPROWADZANIU W SZKOŁACH I PARAFIACH SKARBONEK, DO KTÓRYCH GŁÓWNIE DZIECI ODKŁADAJĄ ZAOSZCZĘDZONE PIENIĄŻKI Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC LUDZIOM STARSZYM, SCHOROWANYM, UBOGIM.

CARITAS DWP WŁĄCZA SIĘ W KAŻDĄ AKCJĘ OGÓLNOPOLSKĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ CARITAS POLSKA.

PONADTO CARITAS DWP REALIZUJE I PRZEPROWADZA WIELE PROGRAMÓW W SWOICH PLACÓWKACH ZARÓWNO W ŚWIETLICACH, CENTRACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

ikona strzałka Karta danych o organizacji