Budżet Obywatelski

Autor: Administrator serwisu

16/10/2018

Szanowni Państwo,

w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi tegorocznej edycji Otwockiego Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że w związku z brakiem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Otwocka na dzień dzisiejszy nie mogą odbyć się żadne działania w tym kierunku. Oznacza to także, że w budżecie miasta na rok 2019 Prezydent Miasta Otwocka nie może zaproponować niezbędnej kwoty na realizację ewentualnych inwestycji wynikających z budżetu obywatelskiego.

Dlaczego?

Prezydent Miasta Otwocka, w dniu 5 czerwca br. skierował projekt uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Miasta Otwocka na rok 2019, zwanych budżetem obywatelskim. Rada Miasta, podczas sesji w dniu 29 czerwca br. skierowała projekt w/w uchwały pod obrady komisji.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać budżet obywatelski, zasady zgłaszania projektów, przeprowadzania głosowania i ustalania wyników.

Co dalej?

Do dnia dzisiejszego, tj. 16.10.2018 uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego nie została podjęta, co uniemożliwia realizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

W związku z brakiem podjęcia przedmiotowej uchwały, w obecnie przygotowywanym przez Prezydenta Miasta Otwocka projekcie budżetu Miasta Otwocka na 2019 rok nie można uwzględnić środków na realizację zadań i projektów wynikających z budżetu obywatelskiego