Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej – otwarcie ofert

Autor: Administrator serwisu

31/10/2018

W dniu dzisiejszym, w sali nr 5 budynku C Urzędu Miasta odbyło się otwarcie ofert dotyczące ogłoszonego po raz kolejny przetargu na budowę pierwszego etapu szkoły nr 8 w Otwocku.

Oferty złożyły trzy podmioty, z których najniższa, zaproponowana cena wynosi:

18.800.000zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych).

Obecnie trwa weryfikacja dokumentów prowadzona przez Wydział Zamówień Publicznych.

Z uwagi na fakt, że w budżecie miasta na przyszłe lata (Wieloletnia Prognoza Finansowa – WPF), podczas ostatniej sesji Rady Miasta, zabezpieczono środki w wysokości 15 milionów złotych, Prezydent informuje, że jeszcze dzisiaj zamierza zawnioskować o nadzwyczajną sesję Rady Miasta, na której zaproponuje podwyższenie niezbędnych środków.

Zgodnie z przepisami prawa, Przewodniczący Rady Miasta ma obowiązek zwołać sesję nadzwyczajną w terminie do 7 dni.

O wyznaczonym terminie oraz godzinie niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Poniżej przedstawiamy informację z otwarcia ofert: