Bobry pod ochroną

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

29/04/2016

Efekty pracy bobrów nad Świdrem

W związku ze zgłoszeniami zaniepokojonych Mieszkańców w sprawie działalności bobrów nad rzeką Świder, w tym przede wszystkim zgryzania i ścinania drzew, zwróciliśmy się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – organu właściwego do spraw ochrony przyrody – z zapytaniem, jak należy reagować na tego rodzaju zgłoszenia.

W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od RDOŚ czytamy: 

„(…) bóbr europejski jest objęty częściową ochroną gatunkową, w związku z czym wszelkie działania powodujące jego płoszenie, niepokojenie, niszczenie żeremi czy ich przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania wymaga uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tego gatunku.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie bóbr jest nieodłącznym składnikiem ekosystemów wodnych, w związku z czym jego obecność w rezerwacie obejmującym rzekę jest naturalna i ze względów przyrodniczych wskazana. Występowanie tego gatunku wiąże się z określonymi zniszczeniami, powstałymi w wyniku kopania nor oraz ścinania drzew, jednak w przekonaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie należy ingerować w działalność tego gatunku na obszarze objętym ochroną w formie rezerwatu przyrody. Rezerwat jako forma ochrony przyrody obejmuje (…)  obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska zwierząt. W związku z powyższym na terenie rezerwatu przyrody, którego celem ochrony jest naturalny charakter rzeki, nadbrzeżna roślinność oraz bogata fauna, zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie powinno się stosować żadnych metod ograniczania działalności bobrów, gatunku charakterystycznego dla tego środowiska. Jedynym powodem dla którego podjęcie takich działań byłoby wskazane może być ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności niebezpieczeństwo związane z powodzią i podtopieniami.”

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika zatem, że nie należy ingerować w działalność bobrów – powodem do ingerencji może być jedynie sytuacja zagrożenia spowodowana w wyniku tej działalności. Pozostaje nam w takim razie cieszyć się, że fauna rezerwatu Świder wzbogaciła się o nowych mieszkańców!