Bieżące interwencje - okolice ul. Warszawskiej

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

12/01/2017

przed interwencją

Szanowni Mieszkańcy!

Wydział Gospodarki Odpadami na bieżąco monitoruje tereny gminne, które najczęściej są zanieczyszczane zalegającymi odpadami oraz otrzymuje liczne sygnały o ich lokalizacjach. Systematycznie są one uprzątane.
Przedmiotowa interwencja dotyczy terenów przy ul. Warszawskiej, teren został uprzątnięty w grudniu.

Galeria