Bieżące interwencje - okolice ul. Kościuszki i ul. Samorządowej

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

12/01/2017

przed interwencją

Szanowni Mieszkańcy!
Gmina apeluje o odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych typ - WIELKOGABARYTOWE. Wydział Gospodarki Odpadami na bieżąco monitoruje tereny gminne, które najczęściej są zanieczyszczane przedmiotowymi odpadami oraz otrzymuje liczne sygnały
o ich lokalizacjach.
Jednocześnie informujemy o możliwości oddania powyższego typu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki zlokalizowanego przy ul. Samorządowej 42/44 (baza Firmy Remondis). Punkt czynny jest
w soboty (9:00-20:00) i niedziele (9:00-18:00) (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) oraz o zbiórkach spod domów, które są organizowane dwa razy do roku zgodnie rejonem zamieszkania – terminy dostępne na obowiązujących harmonogramach.

Galeria