Bezpłatna sterylizacja, kastracja i czipowanie psów

Autor: Administrator serwisu

23/04/2020

pies na stronę.jpg

Szanowni Państwo,

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka informuje, że w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka Prezydent Miasta Otwocka zawarł umowę z Przychodnią Weterynaryjną ZOOCENTRUM, ul. Kołłątaja 56 w Otwocku, w zakresie przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji psów należących do Mieszkańców Otwocka. Przewidziana do wykonania w 2020 r. ilość zabiegów to 40 sterylizacji suk i 40 kastracji psów. Zwierzęta poddawane ww. zabiegom w ramach programu będą jednocześnie elektronicznie znakowane (czipowane), w związku z powyższym (poza przypadkami zwierząt wcześniej zaczipowanych) należy wypełnić dwa druki skierowań – na zabieg sterylizacji lub kastracji oraz na zabieg czipowania. Zabiegi będą finansowane przez Miasto Otwock.

Podstawą wykonania zabiegów w gabinecie weterynaryjnym będą skierowania zatwierdzone przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka.

Druki skierowań będą dostępne w Urzędzie Miasta Otwocka – w City Box nr 1 - od dnia 27 kwietnia 2020 r. O zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu decyduje kolejność składania w Urzędzie Miasta Otwocka wypełnionych druków skierowań na zabiegi wraz z załączonym dowodem wniesienia opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą nr XVII/94/07 Rady Miasta Otwocka  z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenie stawek tej opłaty oraz określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności w kwocie 12 zł za rok 2020. Opłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Otwocka nr 03 8001 0005 2001 0007 9875 0009 w Banku Spółdzielczym w Otwocku.

Skierowania będą zatwierdzane przez Wydział Ochrony Środowiska do wyczerpania przewidzianej puli zabiegów. Druki skierowań, zatwierdzone przez Wydział Ochrony Środowiska, będą zwracane właścicielom zwierząt w celu ich przekazania w Przychodni ZOOCENTRUM jako warunek wykonania zabiegu. Umówienie terminu zabiegu pozostaje do załatwienia pomiędzy właścicielem psa a Przychodnią ZOOCENTRUM. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 779 20 01 w. 171 w godzinach pracy Urzędu.