Bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich należących do Mieszkańców Otwocka

Autor: Administrator serwisu

25/05/2020

Informujemy, że w związku z umową podpisaną pomiędzy Miastem Otwock a Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt „Otwocki Zwierzyniec” w zakresie opieki nad kotami, istnieje możliwość wykonania na koszt Miasta Otwocka zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów właścicielskich, należących do Mieszkańców Otwocka. Pula zabiegów jest ograniczona do 100. W sprawie zgłoszenia zwierzęcia na zabieg należy kontaktować się ze TPZ „Otwocki Zwierzyniec” pod nr tel. 571 801 845.