Bezpłatna kastracja i sterylizacja kotów i psów

Autor: Gazeta Otwocka

07/09/2016

W związku z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka na 2016 rok istnieje możliwość sterylizacji bądź kastracji bezdomnych lub przygarniętych zwierząt. Z bezpłatnych zabiegów zwierząt mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Otwocka, którzy posiadają przygarnięte zwierzęta (nie kupione). 

Zabiegi wykonywane są w gabinecie weterynaryjnym działającym przy Schronisku dla Zwierząt w Celestynowie, ul Prosta 3. Zapisy pod numerem tel. 22 789 70 61 w godz. 8.30-15.30