Bezpieczeństwo danych RODO

Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie Nr 4 w Otwocku reprezentowane przez Dyrektora panią Adriannę Budzynowską.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce jest:
pani Izabela Jaworska-Turla

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych: 

  • tel.: 501 243 454
  • adres e-mail: kancelaria@jaworska-turla.pl

Informujemy, że:

  1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 910).
  5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Przedszkola.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.