Bardzo zły stan powietrza w Otwocku w dniu 17 lutego 2017 r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

17/02/2017

W dniu 17 lutego 2017r. w godzinach 10.00 - 11.00 stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 154,9 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 135,6 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako bardzo zły.

Stan powietrza 17 luty 2017