Bardzo zły stan powietrza w Otwocku w dniu 16 lutego 2017 r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

16/02/2017

W dniu 16 lutego 2017r. w godzinach porannych stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 158,9 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 144,2 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako bardzo zły.

Stan powietrza 16 lutego 2017