Bardzo zły stan powietrza w Otwocku w dniu 15 lutego 2017 r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

15/02/2017

Stan powietrza 15 lutego 2017 - rano

W dniu 15 lutego 2017r. w godzinach porannych stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała  zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 247 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 227,1 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako bardzo zły.

Stan powietrza 15 lutego2017