Badania wody w Świdrze

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

13/06/2017

Świder

Informujemy, że na zlecenie Prezydenta Miasta Otwocka zostało wykonane badanie wody pobranej z rzeki Świder na wysokości plaży miejskiej przy moście dawnej kolejki wąskotorowej.

Próbka został pobrana w dniu 8 czerwca 2017r. przez Pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku, natomiast badania przeprowadziło Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Warszawie.

Zamieszczamy sprawozdanie z badań.

W sprawozdaniu nie zawarto informacji o najwyższej dopuszczalnej zawartości bakterii, ponieważ normy te są określone dla wody w wyznaczonych kąpieliskach oraz miejscach przeznaczonych do kąpieli, natomiast w przypadku rzeki Świder takie miejsca nie zostały wyznaczone. Z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz z dodatkowego wyjaśnienia uzyskanego od PSSE w Otwocku wynika, że dla enterokoków wartość dopuszczalna wynosi: ≤ 400 (w badanej próbce: 92) natomiast dla Escherichia coli ≤ 1000 (w badanej próbce: 326). Oznacza to, że woda pobrana z rzeki Świder w dniu 8 czerwca br. spełnia normy, jakie zostały określone dla wód w kąpieliskach.

Przypominamy jednak, że w rzece Świder nie ma wyznaczonego kąpieliska ani miejsca przeznaczonego do kąpieli, w związku z czym na kąpiele w Świdrze decydujemy się na własną odpowiedzialność.