Automobilklub Polski


Adres:
ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa
Telefon:
22 652-81-20, 22 652-81-13, 22 658-81-10
Strona www:
www.automobilklubpolski.pl
E-mail:
sekretariat@automobilklubpolski.pl

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zarejestrowane,

nr KRS: 0000026215

nr KONTA: KREDYT BANK SA IV O/ W-wa: 90 1500 1777 1217 7001 1130 0000

Osoby formalnie zarządzające organizacją:

Romuald Chałas - Prezes, Ewa Parol- Bartnicka - Wiceprezes Zarządu, Tomasz Kałwa- Skarbnik, Krzysztof Barnat - Członek Zarządu, Longin Bielak- Członek Zarządu, Bartłomiej Czwartosz - Członek Zarządu, Grzegorz Gac - Członek Zarządu, Marek Jaczewski - Członek Zarządu, Andrzej Karaczun - Członek Zarządu, Andrzej Król - Członek Zarządu, Artur Pieńkowski - Członek Zarządu, Stanisław Reterski - Członek Zarządu, Marcin Wielgo - Członek Zarządu, Zdzisław Siwiński - Członek Zarządu, Krzysztof Zieliński - Członek Zarządu

Pole działań:

Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Edukacja i wychowanie
Ochrona środowiska
Działalność międzynarodowa

Misja organizacji – główne cele:

STATUT AUTOMOBILKLUBU POLSKI
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Cele działania Automobilklubu są następujące:

 • inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
 • rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego;
 • rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej;
 • kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami;
 • integrowanie środowiska automobilistów;
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
 • działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§9

Cele swe Automobilklub realizuje przez:

 • zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
 • inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
 • organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu;
 • organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;
 • udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
 • prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
 • prowadzenie działalności wychowawczo - szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji;
 • udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego;
 • organizowanie życia klubowego;
 • nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Automobilklubu;
 • wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
 • przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska;
 • prowadzenie działalności w dziedzinie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

W dniu 7 XII 1909 roku w hotelu "Bristol" w Warszawie odbyło się zebranie konstytucyjne Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. Od początku Towarzystwo podejmuje działalność sportową i turystyczną oraz popularyzującą automobilizm. Organizuje rajdy turystyczne, wydaje mapy i przewodniki. Uzyskanie niepodległości umożliwia Towarzystwu kontynuowanie i rozwijanie działalności. W roku 1920 w miejsce dotychczasowego T.A.K.P. zostaje powołane stowarzyszenie Automobilklub Polski.
W ciągu swojej ponad 100-letniej działalności Automobilklub Polski zorganizował wiele znaczących imprez motoryzacyjnych. W okresie przed 1939 rokiem AP zorganizował 12-krotnie Międzynarodowy Rajd Automobilklubu Polski, będący drugą, po Rajdzie Monte Carlo, najstarszą imprezą samochodową a także wiele imprez turystycznych. Automobilklub brał czynny udział w budowie stacji obsługi pojazdów, znakowaniu dróg. Działalność powojenna rozpoczęła się w 1946 roku, jednakże przemiany w Polsce nie sprzyjały automobilizmowi. Od 1947 roku wznowiono organizacje Międzynarodowego Rajdu AP. W 1950 roku utworzony został Polski Związek Motorowy, który przejął funkcje AP, a klub stał się jednym z wielu w Polsce. Automobilklub - jako Warszawski, później Polski-Warszawa a obecnie Polski od nowa rozpoczął swą działalność w wielu dziedzinach: sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym, kartingu, caravaningu, BRD, turystyce i nawigacji, pojazdach zabytkowych, rzeczoznawstwa samochodowego. Najbardziej widocznymi i widowiskowymi imprezami organizowanymi przez Automobilklub są rajdy samochodowe. Od 1962 roku organizowany jest Rajd Warszawski - runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski ( w latach 70-ch Eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy Kierowców), od 1972 roku Rajd Barbórka "Ogólnopolskie Kryterium Asów" ze słynnym Odcinkiem Specjalnym na ul. Karowej. Organizowana jest corocznie, od 45 lat, najstarsza Konkursowa Jazda Samochodowa - Rajd Monte Calvaria, a także od 16 lat Rajd "Św. Krzysztofa" jedne z sześciu corocznych imprez dla kierowców amatorów. Komisja Pojazdów Zabytkowych od 33 lat organizuje Rajd Warszawski Pojazdów Zabytkowych. Inne komisje prowadzą również od wielu lat swoją działalność, jednakże nie jest ona tak widowiskowa jak sport. Od roku 2007 w Automobilklubie rozpoczęła działalność Komisja Modelarstwa Kołowego. Na torach na terenie Autodromu AP przy ul. Powstańców Śląskich 127 na warszawskim Bemowie rozgrywane są rundy Mistrzostw Polski w modelarstwie kołowym.
Zawodnicy Automobilklubu, praktycznie we wszystkich dyscyplinach działalności corocznie zdobywają tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski, reprezentują też Polskę na arenie międzynarodowej, zdobywając tytuły mistrzowskie np. członkowie Orlen Teamu: Marek Dąbrowski, Jacek Czachor, Jakub Przygoński, Krzysztof Hołowczyc.
Prowadzona jest także w Automobilklubie działalność szkoleniowa: Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy.

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat:

Organizacja imprez motorowych:

sport samochodowy:

 • rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - Rajd Orlen,
 • rundy Rajdowego Pucharu Polski - Rajd Warszawski
 • rundy Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS -ach - Rajd Monte Calvaria, Rajd Puchar Zimy, Rajd Puchar Wiosny, Rajd Św. Krzysztofa, Rajd Puchar Lata, Rajd Puchar Jesieni,
 • rundy Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych - Rajd Safari,
 • współorganizacja Rajdu Polski - Rundy Mistrzostw Świata WRC i rundy Mistrzostw Europy o najwyższym współczynniku,

sport motocyklowy:

 • rundy Mistrzostw Polski Supermoto,
 • rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski,
 • pojazdy zabytkowe:
 • Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych - Rajd Warszawski Pojazdów Zabytkowych
 • Rundy Mistrzostw Okręgu PZM Pojazdów Zabytkowych - trzy rundy,
 • Międzynarodowy Warszawsko-Nowodworski Rajd Pojazdów Zabytkowych,

turystyka i nawigacja:

 • Rundy Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Rajd Światowid
 • Rundy Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu PZM - cztery rundy - Wiosna, Lato, Jesień, Zima
 • Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Ochrona Środowiska
 • Otwarcie Sezonu Motocyklowego, Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - obie przy współudziale KG Policji, KS Policji, WORD Warszawa, KR BRD, ITS,
 • szkolenia i egzaminy na kartę rowerową i motorowerową,
 • finały miejskie i wojewódzkie Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego i Turnieju BRD,
 • finał ogólnopolski Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
 • Konkurs Bielański,
 • Modelarstwo kołowe
 • Rundy Mistrzostw Polski Modeli RC - on-road (modele wyścigowe)
 • Rundy Mistrzostw Polski Modeli RC - off-road (modele terenowe)
 • Finał Halowych Mistrzostw Polski Modeli RC - on-road

Działania szkoleniowe:

 • szkolenia na kartę rowerową,
 • szkolenia na kartę motorowerową,
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców - szkolenia na kat. A1, A, B1, B, C, prawa jazdy,
 • Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy - szkolenia kwalifikacji wstępnej na kat. C i D w części jazdy w warunkach specjalnych oraz w warunkach drogowych,
 • doskonalenia techniki jazdy motocyklami,
 • doskonalenia techniki jazdy samochodami

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Ludomir Szpakowski

ikona strzałka Karta danych o organizacji