Aula Urzędu Miasta, w której odbywają się uroczystości zawarcia związku małżeńskiego