Apel: szanujmy drzewa!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

06/02/2017

Szanowni Mieszkańcy Otwocka!

W dniu 1 stycznia 2017r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody, zmienionej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2016r. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi spraw związanych z wycinką drzew. Ustawa wprowadza wyjątek od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych ograniczeń, co w praktyce oznacza, że na takich nieruchomościach można wyciąć każde drzewo bez obowiązku – jak to było dotychczas – składania wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę od organu gminy. Wyjątek stanowią oczywiście drzewa objęte ochroną wynikającą z przepisów szczególnych, takie jak pomniki przyrody oraz drzewa rosnące na terenach chronionych, na których ustawa o ochronie przyrody wprowadza zakaz wycinki, np. w rezerwacie przyrody lub w parku narodowym. Przepisy zwalniające z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew nie dotyczą też działek posiadających użytek leśny (Ls) w ewidencji gruntów – w przypadku tych działek nadal obowiązuje zezwolenie właściwego nadleśnictwa, a także nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, gdzie wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Z uwagi na to, jak wielu Mieszkańców od początku stycznia kontaktowało się w Wydziałem Ochrony Środowiska w celu upewnienia się co do nowej sytuacji prawnej w zakresie wycinki drzew, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem: szanujmy nasze drzewa! Nie wycinajmy ich z błahych powodów - tylko dlatego, że „śmiecą”, są lekko pochylone czy ich korzenie powodują pękanie chodnika. Wszystkie te niedogodności drzewa wynagradzają nam tym, co najcenniejsze, o czym już każde dziecko uczy się w przedszkolu – drzewa dają nam tlen, dzięki nim także oczyszcza się powietrze zanieczyszczone pyłami i innymi substancjami (fitoremediacja). Stanowią miejsca bytowania ptaków, wiewiórek i innych przedstawicieli fauny, w tym gatunków chronionych!

Każde wycięte drzewo, a w szczególności egzemplarze okazałe, kilkudziesięcioletnie – to wyrwa, rana w krajobrazie, który – tak samo jak tlen w powietrzu – jest dobrem wspólnym, stanowi o wyjątkowym charakterze naszego miasta. Nie okaleczajmy go!

Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich właścicieli działek na terenie Otwocka – podejdźmy to sprawy spokojnie, rozważnie, bez niepotrzebnego pośpiechu. Oceńmy korzyści i straty wynikające z wycinki każdego drzewa, i zdecydujmy, czy jest ona naprawdę niezbędna. Poradźmy się fachowca – ogrodnika, chirurga drzew, leśnika – czy drzewo na pewno jest na tyle zagrażające użytkownikom nieruchomości czy mieniu, że jego wycięcie jest konieczne.

Od początku roku, zarówno poprzez medialne doniesienia jak i osobiste obserwacje, już niejednokrotnie mieliśmy okazję stwierdzić, jak niefrasobliwie, bez uzasadnienia i bez szacunku dla przyrody wykorzystywane są nowe przepisy. Zmieniona ustawa daje nam nowe prawo, co nie oznacza, że musimy z niego koniecznie skorzystać.

Pochylmy się nad każdym drzewem, uszanujmy je. Zapewniamy - będzie go brakowało, gdy zniknie. W Otwocku szczególnie dbajmy o nasze sosny!

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka