Andrzej Mieczysław Gurdziel


Funkcja:
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Adres e-mail:
agurdziel@otwock.pl

Artykuły