Amest i Lekaro w kręgu zainteresowania Zarządu Powiatu

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/10/2016

W dniu 6 października 2016 r. na spotkaniu Zarządu Powiatu Otwockiego z Prezydentem, Burmistrzami i Wójtami Gmin, jednym z głównych punktów była kwestia funkcjonowania składowiska Amest Otwock i zakładu P.P.H.U Lekaro oraz wpływu ich działalności na mieszkańców i tereny przyległe.

Prezydent Miasta Otwocka, Pan Zbigniew Szczepaniak, przybliżył historię powstania składowiska Amest Otwock (d. Sater Otwock) oraz omówił kwestie formalno-prawne funkcjonowania obydwu instalacji, stawiając jednocześnie wiele pytań z prośbą o wyjaśnienia zarówno do Starosty Powiatu Otwockiego, jaki i do Wójta Gminy Wiązowna. Poruszył kwestie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dopuszczającą prowadzenie działalności w firmie Lekaro na terenie otwartym, bez zadaszenia, pracy w godzinach nocnych, bez wymaganych decyzją biofiltrów, etc. Omawiał również uwagi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach przeprowadzonych kontroli na obydwu zakładach. Pytał o tak ważną kwestię, jak realne możliwości techniczne i terenowe pozwalające na gospodarowanie tak duża ilością odpadów na terenie Lekaro, a także długość magazynowania odpadów ulegających biodegradacji, mającą bezpośredni wpływ na uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Odpowiedzi, jakie zostały udzielone przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz Wójta Gminy Wiązowna nie były wyczerpujące i jednoznaczne. Dlatego Miasto Otwock przychyla się do pomysłu zorganizowania niezwłocznego spotkania w gronie: Starostwo Powiatowe i Urzędy Gminy Wiązowna i Miasta Otwocka, aby wyjaśnić wszelkie nieprecyzyjne zapisy i problemy formalno-prawne wskazane przez WIOŚ w ramach ostatnich kontroli. Dziś problem uciążliwości odorowych to nie tylko problem mieszkańców Otwocka. To problem także mieszkańców gmin ościennych, w tym głównie Gminy Wiązowna i należy wspólnie poszukać dobrych rozwiązań i wspólnie egzekwować od podmiotów podjęcie działań prośrodowiskowych, aby przede wszystkich chronić zdrowie i komfort życia naszych mieszkańców.

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu