ALERT POZIOM III

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

10/01/2017

W związku z przekroczeniem poziomu informowania oraz wystąpieniem ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej Otwock-Brzozowa, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił Alert Poziom III.

Oznacza to, że w danym momencie lub w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokich stężeń zanieczyszczeń. Wyższych poziomów należy spodziewać się zazwyczaj wtedy, gdy wystąpią warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Alert zaleca, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej oraz osoby uprawiające sport na zewnątrz były świadome, że mogą występować dni z podwyższonymi stężeniami. Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie: http://sojp.wios.warszawa.pl.

Czas obowiązywania: utrzymywanie się wysokich stężeń do 12 stycznia 2017 roku.

Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, chorzy z astmą, alergicznymi chorobami skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Zalecane działania: ograniczenie czasu przebywania na powietrzu, w miarę możliwości przemieszczanie się na krótkich odcinkach pieszo lub rowerem, korzystanie ze środków  komunikacji miejskiej, ograniczenie palenia w kominkach, używanie lepszego jakościowo paliwa do ogrzewania mieszkań, ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego, nie wypalanie liści, gałęzi i traw w ogrodach i na terenach zieleni. Zabronione jest spalanie odpadów w domowych paleniskach.

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń szczególnie osoby z grupy wrażliwej powinny ograniczyć czas przebywania na powietrzu.

Należy zaznaczyć, że główną przyczyną występowania pyłu zawieszonego PM10                  w powietrzu jest tzw. niska emisja, której źródłami są przestarzałe i niesprawne piece               i kotłownie w budynkach i lokalach, używanie niskiej jakości materiału opałowego, a także nielegalne praktyki spalania śmieci w domowych paleniskach.

W celu poprawy jakości powietrza na terenie Otwocka Prezydent Miasta realizuje dla mieszkańców program dofinansowania wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać TUTAJ, w Urzędzie Miasta Otwocka - budynek C pokój nr 4, pod numerem telefonu 779-20-01 wew. 171, lub drogą e-mailową pisząc na adres: srodowisko@otwock.pl.

Poniżej zamieszczamy komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

ikona strzałka Alert poziom III