Alert Poziom III

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

17/02/2017

W związku z przekroczeniem poziomu informowania oraz wystąpieniem ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej Otwock-Brzozowa, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił Alert Poziom III.

Oznacza to, że w danym momencie lub w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokich stężeń zanieczyszczeń. Wyższych poziomów należy spodziewać się zazwyczaj wtedy, gdy wystąpią warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń. Alert zaleca, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej oraz osoby uprawiające sport na zewnątrz były świadome, że mogą występować dni z podwyższonymi stężeniami.

Czas obowiązywania: utrzymywanie się wysokich stężeń do 19 lutego 2017 roku, możliwa też radykalna poprawa stanu powietrza w przypadku zmiany warunków atmosferycznych.

Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, chorzy z astmą, alergicznymi chorobami skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Zalecane działania: ograniczenie czasu przebywania na powietrzu, w miarę możliwości przemieszczanie się na krótkich odcinkach pieszo lub rowerem, korzystanie ze środków  komunikacji miejskiej, ograniczenie palenia w kominkach, używanie lepszego jakościowo paliwa do ogrzewania mieszkań, ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego, nie wypalanie liści, gałęzi i traw w ogrodach i na terenach zieleni. Zabronione jest spalanie odpadów w domowych paleniskach.

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń szczególnie osoby z grupy wrażliwej powinny ograniczyć czas przebywania na powietrzu.

Należy zaznaczyć, że główną przyczyną występowania pyłu zawieszonego PM10  w powietrzu jest tzw. niska emisja, której źródłami są przestarzałe i niesprawne piece i kotłownie w budynkach i lokalach, używanie niskiej jakości materiału opałowego, a także nielegalne praktyki spalania śmieci w domowych paleniskach.

Poniżej zamieszczamy komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

ikona strzałka Alert poziom III z dnia 17 lutego 2017r.