ALERT POZIOM II

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

03/11/2016

Według informacji otrzymanej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w 2016 roku na obszarze województwa mazowieckiego w strefie mazowieckiej doszło do przekroczenia dozwolonej liczby dni (35) powyżej dobowej normy poziomu pyłu zamieszonego PM10 w powietrzu.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił Alert Poziom II. Nie oznacza to, że w danym momencie lub w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokich stężeń zanieczyszczeń. Alert zaleca, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej oraz osoby uprawiające sport na zewnątrz były świadome, że mogą występować dni z podwyższonymi stężeniami. Przewiduje się, że do końca roku mogą jeszcze mieć miejsce przekroczenia normy dobowej, jednak głównie w okresie jesienno-zimowym. Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie: http://sojp.wios.warszawa.pl.

Wrażliwe grupy ludności: Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, chorzy z astmą, alergicznymi chorobami skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Zalecane działania: w miarę możliwości przemieszczanie się pieszo, rowerem lub środkami komunikacji miejskiej, ograniczenie palenia w kominkach, używanie lepszego jakościowo paliwa do ogrzewania mieszkań, ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego, nie wypalanie liści, gałęzi i traw w ogrodach i na terenach zieleni. Zabronione jest spalanie odpadów w domowych paleniskach.

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń szczególnie osoby z grupy wrażliwej powinny ograniczyć czas przebywania na powietrzu.

Należy zaznaczyć, że główną przyczyną występowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu jest tzw. niska emisja, której źródłami są przestarzałe i niesprawne piece i kotłownie w budynkach i lokalach, używanie niskiej jakości materiału opałowego, a także nielegalne praktyki spalania śmieci w domowych paleniskach.

W celu poprawy jakości powietrza na terenie Otwocka Prezydent Miasta realizuje dla mieszkańców program dofinansowania wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Otwocka - budynek C pokój nr 4, pod numerem telefonu 22 779-20-01 wew. 171, lub drogą e-mailową pisząc na adres: srodowisko@otwock.pl.

Poniżej zamieszczamy komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

ikona strzałka Komunikat MWZZK