Akcja Zima 2017/2018

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

29/11/2017

Akcja „Zima w Mieście” rozpoczęła się w listopadzie 2017 r. i potrwa do marca 2018. W tym okresie Miasto Otwock zleciło świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania ulic, chodników, parkingów i zatok przystankowych.

W wyniku procedury przetargowej wykonawcą tego zadania została firma Remondis Otwock sp. z o.o. Umowa, na podstawie której firma świadczy usługi jest wynikiem przetargu z 2017 r. Zakładany koszt utrzymania zimowego w sezonie 2017/2018 wynosi 800.000 zł (koszt dziennej akcji w momencie opadów śniegu lub jego usuwania to 29 tys. zł brutto). W ramach podpisanego zobowiązania firma Remondis Otwock sp. z o.o. ma obowiązek zadbania o: 79 km dróg gminnych (wraz z przynależącymi parkingami), 58 tys. m2. chodników gminnych i 124 przystanki komunikacji publicznej, a także zapewnienie ciągnika na potrzeby lodowiska miejskiego.

Firma pełni dyżur całą dobę, prowadzi wyjazdy kontrolne, ocenia parametry pogodowe i decyduje o rozpoczęciu akcji. Ponadto w umowie zostały zapisane takie obowiązki jak np. dbanie o przejezdność dróg oraz posypywanie gminnych chodników mieszanką piaskowo-solną, a także wywożenie nadmiaru śniegu.

Wszelkie problemy dotyczące „Akcji Zima” należy zgłaszać:

•          w wypadku dróg, parkingów i chodników gminnych – Wydział Gospodarki Komunalnej UM Otwocka, tel. 22 779 20 01 wew. 139 lub 22 788 20 22

•          w wypadku dróg, parkingów i chodników powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 22 780 64 21 lub 22 780 62 89

DO POBRANIA:

AKTUALNY SCHEMAT DRÓG Z PODZIAŁEM NA ZARZĄDCÓW 

Przypominamy że właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Warto zaznaczyć że za taki chodnik uznaje się także wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.