Akcja społeczna „Świder Pomścimy”

Autor: Gazeta Otwocka

07/09/2016

W sobotę, 4 września odbyła się zainicjowana przez dziennikarza i publicystę Szymona Hołownię akcja sprzątania brzegów Świdra - „Świder Pomścimy”.

”Świder Pomścimy” to akcja zainicjowana przez znanego dziennikarza i publicystę Szymona Hołownię. Jej celem było uporządkowanie i posprzątanie brzegów rzeki Świder. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców zarówno Otwocka jak i Józefowa - organizatorzy szacują że wzięło w niej udział ponad 300 osób – w tym całe rodziny z dziećmi. Razem z mieszkańcami sprzątali także samorządowcy: Wiceprezydent Agnieszka Wilczek, Radna Małgorzata Rock i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Iwona Gawłowska. Do przedsięwzięcia włączyły się także samorządy – w miejscu zbiórki Urząd Miasta Otwocka oraz Urząd Miasta Józefowa rozdawały uczestnikom worki, rękawiczki oraz mapki z miejscami, gdzie zostały rozstawione kontenery na zebrane śmieci.

Według danych przekazanych przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka pracownicy wydali 200 kolorowych worków (na odpady szklane oraz plastikowe) oraz 250 worków czarnych na odpady pozostałe.

Podczas całej akcji z brzegów rzeki Świder zebrano ok. 19 ton odpadów.


Galeria