Akcja bezpłatnej sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

21/05/2019

BEZPŁATNA AKCJA STERYLIZACJI/ KASTRACJI ORAZ CHIPOWANIA ZWIERZĄT Z TERENU MIASTA OTWOCKA

Urząd Miasta Otwocka ogłasza bezpłatną akcję sterylizacji/ kastracji oraz chipowania psów i kotów, których właścicielami są Mieszkańcy miasta Otwocka.

W celu kastracji/ sterylizacji i chipowania psa, należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka, bud. C, pokój 4 i wypełnić formularz pn.: „Wniosek właściciela/organizacji pozarządowej/innego podmiotu o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania/ sterylizacji/ kastracji psa na koszt Miasta Otwocka w 2019r.” wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela psa/kota na przetwarzanie danych osobowych, oraz przedłożenie potwierdzenia dokonania opłaty od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą nr XVII/94/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenie stawek tej opłaty oraz określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Dodatkowo w przypadku psów wymaga się zweryfikowania przez zakład leczniczy dla zwierząt faktu posiadania przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

W sprawach sterylizacji/ kastracji oraz chipowania kotów z terenu Miasta Otwocka należy kontaktować się z Panią Lucyną Górniak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Otwocki Zwierzyniec” w godzinach po południowych pod nr tel. 506 354 040.

UWAGA: ilość miejsc ograniczona

W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska – Panią Moniką Romsicką, tel. (22) 779 – 20 – 01 wew. 172