1%. Wspierajmy lokalne organizacje pożytku publicznego

Każdego roku 1% swojego podatku możemy przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd Miasta Otwocka zachęca do wsparcia organizacji, które realizują zadania na rzecz naszego Miasta.

Przy corocznym rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym możemy wesprzeć finansowo wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Sami decydujemy o tym, z kim chcemy się podzielić 1% swojego podatku. Wystarczy na swoim zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc.
1 proc. to jedyna część podatku, o której sami decydujemy. Tylko od nas zależy, gdzie trafi. Przekazując 1% na rzecz OPP działających na terenie naszego Miasta, możemy przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej.
Warto pomagać solidnym i sprawdzonym organizacjom, które działają na terenie Otwocka, pomagając rozwiązywać codzienne problemy, które nierzadko dotykają Nas samych. To właśnie lokalne organizacje najlepiej znają potrzeby mieszkańców.
Zachęcamy więc do wspierania rodzimych organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Krok 1:

Najważniejszą decyzją przy przekazaniu 1% podatku jest wybór organizacji, której podarujemy część naszego podatku dochodowego oraz zapamiętanie jej numeru KRS. Szczegółowe informacje na temat działalności poszczególnych organizacji pożytku publicznego są dostępne w zakładce "Mapa aktywności organizacji pozarządowych". Nie wszystkie organizacje pozarządowe, znajdujące się na mapie aktywności posiadają status prawny organizacji pożytku publicznego.
Wykaz organizacji, działających na terenie Otwocka, uprawnionych do otrzymywania 1% zamieszczony został poniżej.

Krok 2:

Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę, jednocześnie zapoznając się z zasadami, na jakich możemy przekazać 1%.
W przypadku formularza:
1. PIT 28 - jesteś podatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętaj! Masz czas na zadeklarowanie przekazania 1% podatku tylko do 31.01.2011;
2. PIT 36 - jesteś przedsiębiorcą lub osobą płacącą podatek od najmu. Możesz przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego;
3. PIT 36L - jesteś podatnikiem podatku liniowego. W rozliczeniu za 2010 rok po raz drugi masz możliwość odpisania 1% podatku;
4. PIT 37 - małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą odliczyć 1% od łącznego podatku męża i żony;
5. PIT 38 - jesteś podatnikiem uzyskującym dochody kapitałowe, w tym z giełdy. Możesz przekazać 1% podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażesz dochód;
6. PIT 37 - jesteś emerytem lub rencistą chcącym przekazać 1%. Do 30.04.2011 r. możesz złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazujesz dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS formularzem PIT 40A/11A oraz wypełniasz część H druku, co oznacza że deklarujesz złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Krok 3

Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego do odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym (PIT). Wystarczy jedynie wpisać numer KRS danej organizacji. Podatnik przekazujący 1% ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego, ale nie musi tego robić. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Następnie składamy PIT we właściwym urzędzie skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej organizacji pożytku publicznego.
Sam zdecyduj! Przekaż 1% i pomóż realizować działania organizacji pożytku publicznego.

ikona strzałka Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, dla których możesz przekazać 1% podatku.