1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Autor: Gazeta Otwocka

01/02/2017

Komu przekazać i gdzie znaleźć dane organizacji pożytku publicznego, której chcemy podarować nasz 1%?

Początek nowego roku jest zawsze okresem rozliczeń z urzędem skarbowym. Składając roczne zeznanie podatkowe PIT (-36, -36L, -37, -28, -38) możemy wpisać w odpowiednią rubrykę, komu chcemy przekazać 1% naszego podatku. My jako podatnicy nic na tym nie tracimy, ale za to możemy wpłynąć na to, do kogo trafi część pieniędzy z naszego podatku. Wcześniej wspomniany 1% może być przekazany na organizację pożytku publicznego. Statut organizacji pożytku publicznego może uzyskać organizacja, stowarzyszenie bądź podmiot, który prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności bądź określoną grupę wyodrębnioną ze względu na ciężką sytuację życiową lub materialną. O nasz 1% nie musimy się martwić, bowiem organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przeznaczenia całości dochodu (nie tylko z 1%, ale też z darowizn) na działalność organizacji. Na terenie naszego miasta funkcjonuje kilka takich organizacji. Wykaz wszystkich organizacji działających na terenie naszego kraju można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

Jak przekazać 1%?

Aby przekazać 1% podatku na wybraną przez nas organizację pożytku publicznego, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Aby prawidłowo wypełnić rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, musimy znać nazwę i numer pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym (dane te znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl).

0000241679

FUNDACJA ANIMACJA

0000336442

"FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK"

0000404955

FUNDACJA "OTWOCKA JEDYNKA"

0000016301

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "KOŁO" W OTWOCKU

0000432141

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "BOJA"

0000126492

OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ – HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH ”EMPATIA” 

0000157999

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZADOWA POWIATU OTWOCKIEGO

0000177883

OTWOCKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „KLUB ABSTYNENTA PANACEUM”

0000245903

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU NAZARET

0000406183

FUNDACJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ PRO-HOMINI

0000225587

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W OTWOCKU

0000268913

HUFIEC OTWOCK

0000154454

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZETAMI W POLSCE ODDZIAŁ REJONOWY W OTWOCKU

0000446110

STOWARZYSZENIE KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO HEFAJSTOS OTWOCK

Galeria