Wyniki ankiety w sprawie likwidacji Straży Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

30/10/2017

Równolegle do prowadzonych przez trzy tygodnie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania straży miejskiej.

Na stronie www.budzetobywatelski.otwock.pl ankietę dotyczącą funkcjonowania straży miejskiej wypełniło 917 osób z czego 249 osób (tj. 27%) opowiedziało się za potrzeba likwidacji Straży Miejskiej a 668 (tj. 73%) za jej pozostawieniem.

Za udział w ankiecie serdecznie dziękujemy.