Wyłączenie z użytkowania chodnika w ulicy Adnriollego

Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Otwocka informuję, że  związku z Decyzją Nr 193/16 z dnia 08.12.2016 roku wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z uwagi na istniejące zagrożenie życia, zdrowia i mienia osób, odcinek chodnika w ulicy Andriollego (na wysokości budowy galerii handlowej) będzie wyłączony z użytkowania do odwołania.