Wybór najkorzystniejszej oferty

Autor: Gazeta Otwocka

11/10/2017

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pt.  Przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego administrowanego przez ZGM w Otwocku w ramach zadania budżetowego: "Remont pustostanów będących własnością gminy Otwock".

DO POBRANIA:

Informacja o wyborze oferty