Wigilia Związku Armii Krajowej

Autor: Administrator serwisu

Uczestnicy spotkania

Tradycyjne spotkanie wigilijne otwockiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się w Urzędzie Miasta Otwocka. Podczas spotkania za zasługi zostały odznaczone osoby, które czynnie angażują się w życie związku 

Jak co roku, w Urzędzie Miasta Otwocka odbyło się wigilijne spotkanie członków otwockiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie związku, Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak wraz ze swoim zastępcą Agnieszką Wilczek, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Wysoczański oraz Inspektor WKSiT Agnieszka Dąbrowska. Po życzeniach i przełamaniu się opłatkiem Tadeusz Sułkowski uroczyście poinformował zebranych, iż Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej postanowił odznaczyć medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej następujące osoby: Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka, Inspektor WKSiT Miasta Otwocka Agnieszkę Dąbrowską, Dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1019 w Otwocku Janusza Nosala oraz członków związku AK Fromczyn Koło Otwock – Genowefę Rębkowską i Halinę Piasecką.