Rada Przedsiębiorców

Rada przedsiębiorców

W dniu 23.04.2015 r. , powołana została do życia Rada Doradcza przy Prezydencie Zbigniewie Szczepaniaku. Rada ma charakter opiniodawczo-doradczy i złożona jest z przedsiębiorców z powiatu otwockiego, którzy będą pomagać Prezydentowi w kwestiach dotyczących przedsiębiorczości w naszym powiecie.

Uczestnictwo w Radzie ma charakter czysto społeczny, czyli członkowie nie będą dostawali żadnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonych przez nich prac.

Zadaniami rady są m.in wspieranie lokalnych i regionalnych instytucji służacym aktywizacji lokalnej przędsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i transferu technologii, promowanie nowych instrumentów wspierających rozwój gospodarczo-społeczny, dążenie do utrzymania wysokiego poziomu wykształcenia i zwiększenie poziomu zatrudnienia w Otwocku czy wspieranie inicjatyw zgłaszanych przez organy Miasta w zakresie jego rozwoju.

Członkowie Rady mają służyć swoim doświadczeniem i wiedzą wesprzeć Prezydenta w rozwiązywaniu problemów przędsiębiorczości oraz mogą oni składać inicjatywy projektów.

Kadencja Rady Doradczej będzie trwała 3 lata. Członków powołuje i odwołuje Prezydent.