Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Autor: Wydział Promocji Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

25/02/2019

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055)

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.