Jak zachować się w obliczu zagrożenia pożarowego

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

08/02/2017

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Prezydentowi Miasta Otwocka pismo Pana Marka Parola dotyczące programu edukacyjnego w zakresie ochrony przed pożarem i innymi zagrożeniami. Program jest dostępny na stronie internetowej www.naszebezpieczenstwo.strefa.pl .

ikona strzałka Pismo w sprawie programu edukacyjnego