Informacja dla mieszkańców ul. Łąkowej

Autor: Sławomir Sierański Wiceprezydent Miasta Otwocka

17/04/2019

Szanowni Mieszkańcy ul. Łąkowej w Otwocku

Uprzejmie informuję, że pomiędzy Miastem Otwock a firmą SPECBRUK Magdalena Laskus została zawarta umowa na prowadzenie prac związanych z budową ul. Łąkowej — III etap. Przewidywany termin realizacji inwestycji to okres ok. 120 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia wykonawcy na budowę. W związku z powyższym pragnę przeprosić Państwa za wszelkie utrudnienia i niedogodności, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania, a zarazem zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość z Państwa strony i umożliwienie Wykonawcy prowadzenia niezbędnych prac. Przedmiotowa inwestycja o wartości 117 382,59 zł. w wyniku decyzji Rady Miasta Otwocka realizowana jest w całości z Budżetu Miasta Otwocka. Wykonawcą w/w robót jest firma SPECBRUK Magdalena Laskus, ul. Doliny Świdra 78, Wola Karczewska, 05-408 Glinianka, tel.: 500-449-100. Jednocześnie pragnę wyrazić swoją nadzieję, że utwardzenie brakującego odcinka ulicy Łąkowej poprawi warunki oraz komfort jej użytkowania, i tym samym na długo służyć będzie Mieszkańcom Otwocka.

 

z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Sławomir Sierański

 

Informacja PDF