Ćwierćwiecze "Gazety Otwockiej"

Autor: Administrator serwisu

gazeta otwocka - 25 lat

276 numerów, ponad 10,5 tysiąca stron, kilkadziesiąt tysięcy artykułów oraz tysiące zdjęć – tak w telegraficznym skrócie przedstawia się 25 lat funkcjonowania „Gazety Otwockiej”. W tym roku „Gazeta Otwocka” obchodzi swój skromny jubileusz, zbiegający się z obchodami 100. rocznicy nadania Otwockowi praw miejskich

Pierwszy numer „Otwockiej Gazety Samorządowej” ukazał się w kwietniu 1991 roku. Nieprzerwanie od tego czasu „Gazeta Otwocka” jest wiodącym, najstarszym czasopismem lokalnym wydawanym w Otwocku. Przez ten okres rozwijała się, zyskując coraz większe grono swoich wiernych Czytelników. Równo 25 lat temu, na bazie pierwotnych tytułów („Otwock ’91 do ‘94”) powstał miesięcznik samorządowy, który niezmiennie funkcjonuje w strukturze Urzędu Miasta Otwocka po dziś dzień.
Przez ćwierć wieku swojego istnienia „Gazeta Otwocka” przechodziła wiele rewolucji. Zmieniały się składy redakcyjne, format, objętość oraz szata graficzna. W 2006 roku zdecydowano, że gazeta będzie dostępna bezpłatnie. Z układu kolumnowego, w którym wydawana była przez pierwsze trzy lata funkcjonowania, stała się w pełni kolorowym miesięcznikiem, w którym każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie.
Od września 2003 roku gazeta zaczęła ukazywać się także w wersji elektronicznej, dostępnej dla Czytelników na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka w zakładce „Gazeta Otwocka”. Dzięki temu informacje na temat Otwocka docierają do szerszej rzeszy odbiorców, nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami.
Niezmienne jednak pozostały główne zadania gazety: bycie blisko mieszkańców, informowanie o sprawach dotyczących miasta, wpływanie na kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta. Miesięcznik w każdym wydaniu informuje mieszkańców o pracy Prezydenta i Rady Miasta, o działaniu urzędów, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i placówek miejskich, o życiu kulturalnym, społecznym, sportowym i historii Otwocka.
Począwszy od 2012 roku, wprowadzono wydania specjalne poświęcone tematom związanym z historią, turystyką, sportem i kulturą. W tym roku z racji jubileuszu 100-lecia Otwocka wszystkie wydania „Gazety Otwockiej” będą tematycznymi. W niniejszym numerze publikujemy skróconą historię Otwocka i sylwetki Honorowych Obywateli Miasta Otwocka.